Välkommen till en konferens om verktyg för urbana ekosystemtjänster

Med alltmer tätbebyggda städer är behovet att planera för en väl sammanhängande grönstruktur en av vår tids stora möjligheter för att skapa hållbara, resilienta och attraktiva städer. 

Kom och inspireras, hör miljöminister Karolina Skog tala om vikten av hållbara städer, träffa aktörer från hela samhällsbyggnadskedjan och ta del av senaste kunskapen. Se det fullständiga programmet nedan. 

Konferensen arrangeras av parterna inom C/O City tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket och Vinnova.

Syftet med projektet C/O City är att lyfta fram värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som underlättar för att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering. 

Boka din biljett senast 10:e november.

Vid frågor gällande anmälan, vänligen kontakta Cathrine Ruud
cathrine@utsikt.com
(Observera att det endast är frågor märkta med * som är obligatoriska att fylla i i anmälningsformuläret)

Vid övriga frågor som berör konferensen, vänligen kontakta
Emmelie Nilsson emmelie.nilsson@stockholm.se

ANMÄLAN STÄNGD

Program

Gröna lösningar skapar levande städer

Per Ankersjö, moderator, öppnar konferensen

Vilka satsningar gör regeringen i årets budget för ekosystemtjänster i städerna? 
Miljöminister Karolina Skog

C/O City – ett projekt om ekosystemtjänster i stadsmiljö
Christina Wikberger, projektledare, Stockholms stad

Låt naturen göra jobbet – en av strategierna för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden 
Staffan Lorentz, projektchef, Stockholms stad

Vikten av att stödja innovationer
Joakim Tiséus, Samhällsutveckling, Vinnova 

Plenum

Kaffepaus och utställning

Utställning

Introduktion till verktyg för urbana ekosystemtjänster

Resultat från projektet och hur dessa kan användas vid stadsutveckling.
Christina Wikberger, projektledare C/O City, Stockholms stad
Jan Wijkmark, hållbarhetskonsult, White Arkitekter
Louise Hård af Segerstad, Co-Director, Albaeco

Plenum

Valbara sessioner - pass 1

Välj en av sessionerna 1–3. Valet görs i samband med anmälan.

1) Modellering – ett verktyg för att uppmärksamma ekosystemtjänster i stadsplaneringen
2) Att planera för ekosystemtjänster i stadsplaneringen
3) Synliggör naturens gratisarbete – prova på att värdera ekosystemtjänster

Grupprum

Lunch och utställning

Utställning

Valbara sessioner - pass 2

Välj en av sessionerna 4–6. Valet görs i samband med anmälan.

4) Grönytefaktorn – ett verktyg för att planera in grönska på allmän platsmark 
5) Myter och sanningar om gröna tak och väggar
6) Samhällsnyttor med ekosystemtjänster – från tak till stadsdel

Grupprum

Bensträckare med förfriskningar

Panelsamtal

C/O City har ökat kunskapen om och visar hur ekosystemtjänster kan bidra
till hållbara städer. Hur kan olika samhällsbyggnadsaktörer bidra till att utveckla och ta arbetet vidare?

Panelmedverkande:
Göran Persson, avdelningschef, Boverket
Katarina Luhr, miljöborgarråd (MP), Stockholms stad
Madeleine Nobs, affärsutvecklare, hållbar renovering, NCC  
Niklas Svensson, utvecklingsansvarig, White Arkitekter
Sara Borgström, biträdande lektor i hållbar stadsutveckling, KTH

Plenum

Summering

Hur vidareutvecklar vi samarbetet kring ekosystemtjänster i stadsutvecklingen?
Jan Wijkmark, hållbarhetskonsult, White Arkitekter

Per Ankersjö, moderator, sammanfattar dagen

Plenum

Konferensen avslutas med alkoholfritt bubbel, godsaker och mingel i utställningen.

Utställning

Talare och paneldeltagare i plenum

Karolina Skog
Huvudtalare

Läs mer

Christina Wikberger
Talare

Läs mer

Staffan Lorentz
Talare

Läs mer

Joakim Tiséus
Talare

Läs mer

Louise Hård af Segerstad
Talare

Läs mer

Jan Wijkmark
Talare

Läs mer

Per Ankersjö
Moderator

Läs mer

Katarina Luhr
Paneldeltagare

Läs mer

Niklas Svensson
Paneldeltagare

Läs mer

Göran Persson
Paneldeltagare

Läs mer

Sara Borgström
Paneldeltagare

Läs mer

Konferensen arrangeras av parterna inom C/O City tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket och Vinnova

Boverket
Naturvårdsverket
Vinnova
C/O City